THÔNG BÁO

Các VB chỉ đạo V/v sáp nhập địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 22/02/2020 | 08:58  | View count: 2238

Các VB chỉ đạo V/v sáp nhập địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Xuyên

1. Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội V/v sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội ( Xem tại đây!)

2. Kế hoạch tổ chức thực hiện NQ-895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của UB Thường vụ QH V/v sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội ( Xem tại đây!).

3. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội V/v sáp nhập xã Văn Nhân và xã Thụy Phú ( Xem tại đây!)

4. Quyết định 10/QĐ-HĐND huyện V/v Chỉ định triệu tập viên kỳ họp thứ nhất HĐND xã Nam Tiến, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Xem tại đây!).

5. Quyết định thành lập Tổ giúp việc của BCĐ thực hiện NQ của UB Thường vụ Quốc hội ( Xem tại đây!).

6.  Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập xã Thụy Phú và xã Văn Nhân để thành lập xã Nam Tiến ( Xem tại đây!)