THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 14 lưới điện trung thế
Ngày đăng 24/03/2020 | 10:00  | View count: 285

Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 14 lưới điện trung thế