THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Nam Phong, Tân Dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 25/03/2020 | 11:06  | View count: 1148

Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Tam Quan, thôn Nam Phú, xã Nam Phong; Trung hộ xóm II, Trung hộ xóm III, thôn Đồng Phố; Đường vào Trường cấp III, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Tải hồ sơ đấu giá về tại đây>>>