THÔNG BÁO

Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi; Hướng dẫn nội quy, quy định tổ chức kiểm tra sát hạch; Sơ đồ phòng thi kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020
Ngày đăng 20/03/2021 | 10:12  | View count: 2149

Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi; Hướng dẫn nội quy, quy định tổ chức kiểm tra sát hạch; Sơ đồ phòng thi kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

1. Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi và một số nội dung

2. Hướng dẫn nội quy, quy định kiểm tra sát hạch thực hành

3. Sơ đồ phòng thi