THÔNG BÁO

Đảng uỷ xã Thị trấn Phú Xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 và Nghị quyết 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 04/08/2022 | 16:25  | View count: 98

Ngày 3/8/2022, đồng chí Vũ Quốc Anh - UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã trực tiếp truyền đạt, quán triệt chuyên đề năm 2022 và Nghị quyết 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tới toàn thể các Đảng viên trong Đảng bộ thị trấn Phú Xuyên.

Đồng chí Vũ Quốc Anh - UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt, quán triệt chuyên đề, Nghị quyết

      Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ thị trấn Phú Xuyên đã được nghe truyền đạt Chuyên đề năm 2022: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn nội dung học tập và thực hiện chuyên đề năm 2022 của huyện Phú Xuyên “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Trọng tâm là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác của đội ngũ cán bộ như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước; chống lại các biểu hiện quan liêu; biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn….

Các đại biểu dự hội nghị

     Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 15, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

     Thông qua hội nghị học tập nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thị trấn nắm bắt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, nắm bắt được những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển Thủ đô thời gian tới. Từ đó có những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển của địa phương, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển giàu mạnh./.

          Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.