THÔNG BÁO

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Văn Hoàng, Khai Thái, Phúc Tiến, Tri Thủy, Chuyên Mỹ, Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/11/2022 | 10:14  | View count: 177

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng; Ao Phía Nam, thôn Lập Phương, xã Khai Thái; Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; Ao Đầu Đình, thôn Văn Hội, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây>>>

./.

ADMIN