THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã: Phượng Dực, Sơn Hà, Hoàng Long, Văn Hoàng, Châu Can, Khai Thái, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội

Ngày đăng 21/10/2020 | 10:34 AM  | View count: 210
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Ao ông Thà, thôn Nghĩa Lập,xã Châu Can; Thùng Đầu Dâu, thôn Khai Thái, xã Khai Thái; Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên...

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 30/09/2020 | 04:39 PM  | View count: 454
Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 30/09/2020 | 03:22 PM  | View count: 408
Thông báo Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

V/v đôn đốc nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Ngày đăng 29/09/2020 | 02:27 PM  | View count: 274
V/v đôn đốc nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

V/v lấy ý kiến về danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ngày đăng 28/09/2020 | 02:46 PM  | View count: 326
V/v lấy ý kiến về danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Hoàng Long, Minh Tân, Phúc Tiến, Phượng Dực, Văn Hoàng, Tân Dân

Ngày đăng 18/09/2020 | 02:10 PM  | View count: 525
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long; Đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân; Trạm bơm, thôn An Khoái;...

Thông báo kết quả điểm phóng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 10:10 AM  | View count: 494
Thông báo kết quả điểm phóng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng, Nội quy, Quy trình phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 11/09/2020 | 10:22 AM  | View count: 513
Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng, Nội quy, Quy trình phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm...

Thông báo Đề cương ông tập và thời gian tổ chức Khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 08/09/2020 | 08:47 AM  | View count: 488
Thông báo Đề cương ông tập và thời gian tổ chức Khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm...

Thông báo đính chính nội dung ôn tập phỏng vấn 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm viêc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 10:06 AM  | View count: 475
Thông báo đính chính nội dung ôn tập phỏng vấn 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm viêc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 25/08/2020 | 04:20 PM  | View count: 811
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo V/v nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 21/08/2020 | 10:05 AM  | View count: 864
Thông báo V/v nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 10:30 AM  | View count: 946
Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Quyết định V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 07/08/2020 | 05:35 PM  | View count: 911
Quyết định V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên

Thông báo KQ trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 02:52 PM  | View count: 1114
Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng là công việc...

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Văn Hoàng, Hoàng Long, Phú Yên, Minh Tân, Vân Từ, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Ngày đăng 06/08/2020 | 09:02 AM  | View count: 781
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long; Sau kho dự trữ Quốc gia, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên; Đồng Dài Dưới, thôn...

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III

Ngày đăng 03/08/2020 | 02:32 PM  | View count: 382
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III

Thông báo Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ kỳ xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hang IV) lên Huấn luyện viên (hang III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ngày đăng 29/07/2020 | 03:06 PM  | View count: 427
Thông báo Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ kỳ xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hang IV) lên Huấn luyện viên (hang III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Thông báo kết quả điểm thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 28/07/2020 | 05:05 PM  | View count: 1301
Thông báo kết quả điểm thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

Công điện Khẩn số 01 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 26/07/2020 | 03:30 PM  | View count: 579
Công điện Khẩn số 01 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên