THÔNG BÁO

Thông báo địa điểm thời gian, phòng thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 03:37 PM  | View count: 2026
Thông báo địa điểm thời gian, phòng thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo lịch cắt điện tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 04:25 PM  | View count: 2942
Thông báo lịch cắt điện tháng 6 năm 2019

Thông báo số báo danh, ca thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 31/05/2019 | 05:25 PM  | View count: 1871
Thông báo số báo danh, ca thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Sơn Hà, Châu Can, Minh Tân, Chuyên Mỹ, Phượng Dực.

Ngày đăng 30/05/2019 | 03:48 PM  | View count: 1589
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Sơn Hà, Châu Can, Minh Tân, Chuyên Mỹ, Phượng Dực.

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 10:38 AM  | View count: 2517
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2019

Huyện ủy Phú Xuyên tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019

Ngày đăng 25/05/2019 | 11:09 AM  | View count: 4098
Huyện ủy Phú Xuyên tuyển dụng công chức đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019.

Thông báo lịch cắt điện tuần 22 năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 02:19 PM  | View count: 2846
Thông báo lịch cắt điện tuần 22 năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 10:13 AM  | View count: 2163
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 04:57 PM  | View count: 3399
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông báo nội dung tuyển dụng công chức năm 2019 thông qua hình thức thi tuyển đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố...

Công văn 223/BTG (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong)

Ngày đăng 17/05/2019 | 05:06 PM  | View count: 2079
Công văn 223/BTG (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong)

Thông báo lịch cắt điện tuần 21 năm 2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 02:37 PM  | View count: 2333
Thông báo lịch cắt điện tuần 21 năm 2019 từ ngày 20 - 26/5/2019

V/v Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 15/05/2019 | 02:31 PM  | View count: 2436
Công văn 1624/UBND-TKBT (V/v tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố)

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 04:53 PM  | View count: 1549
Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Thông báo lịch cắt điện tuần 20 năm 2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 04:09 PM  | View count: 2100
Thông báo lịch cắt điện tuần 20 năm 2019 từ ngày 13 - 19/5/2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Phú Túc

Ngày đăng 08/05/2019 | 03:28 PM  | View count: 1274
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Phú Túc

Quyết định về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 07/05/2019 | 03:42 PM  | View count: 1623
Quyết định về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 03/05/2019 | 09:25 AM  | View count: 2139
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 10:45 AM  | View count: 2505
Thông báo danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 08:32 AM  | View count: 7476
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

V/v thông tin một số chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND Thành phố

Ngày đăng 23/04/2019 | 10:45 AM  | View count: 1109
V/v thông tin một số chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ 13 - 19/4/2019