THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 03/05/2019 | 09:25 AM  | View count: 2175
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 10:45 AM  | View count: 2540
Thông báo danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 08:32 AM  | View count: 7554
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

V/v thông tin một số chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND Thành phố

Ngày đăng 23/04/2019 | 10:45 AM  | View count: 1143
V/v thông tin một số chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ 13 - 19/4/2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Sơn Hà, Nam Triều, Vân Từ, Bạch Hạ

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:31 PM  | View count: 1190
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Sơn Hà, Nam Triều, Vân Từ, Bạch Hạ

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng 17/04/2019 | 04:15 PM  | View count: 1059
Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thông báo V/v niêm yết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 28/03/2019 | 09:31 AM  | View count: 1754
Thông báo V/v niêm yết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Châu Can, Tri Thủy, Minh Tân

Ngày đăng 28/03/2019 | 09:13 AM  | View count: 1039
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Châu Can, Tri Thủy, Minh Tân

Thông báo V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 27/03/2019 | 10:47 AM  | View count: 3634
Thông báo V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Xuyên

Thông báo lịch cắt điện tuần 13 năm 2019

Ngày đăng 20/03/2019 | 02:56 PM  | View count: 1541
Thông báo lịch cắt điện tuần 13 năm 2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019)

Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 20/03/2019 | 03:16 PM  | View count: 6086
Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 20/03/2019 | 03:01 PM  | View count: 3040
Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Phú Yên, Tân Dân.

Ngày đăng 12/03/2019 | 04:58 PM  | View count: 786
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Phú Yên, Tân Dân.

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng 07/03/2019 | 08:29 AM  | View count: 1593
Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Công điện khẩn về bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày đăng 01/03/2019 | 04:24 PM  | View count: 673
Công điện khẩn về bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2019 | 01:55 PM  | View count: 621
CV-225/BTG - V/v Đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Bạch Hạ, Sơn Hà, Phú Túc, Văn Nhân

Ngày đăng 18/02/2019 | 10:49 AM  | View count: 694
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Bạch Hạ, Sơn Hà, Phú Túc, Văn Nhân

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 12 năm 2018

Ngày đăng 01/02/2019 | 10:15 AM  | View count: 2143
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 12 năm 2018

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 29/01/2019 | 10:58 AM  | View count: 2141
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc