THÔNG BÁO

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Xuyên kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 03:03 PM  | View count: 1613
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Xuyên kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Thông báo V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 17/06/2019 | 10:33 AM  | View count: 1600
Thông báo V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong lĩnh vực Y tế

Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 09:14 AM  | View count: 4158
Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Tân Dân.

Ngày đăng 11/06/2019 | 10:10 AM  | View count: 1814
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Tân Dân.

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Phú Yên, TT Phú Xuyên, Đại Thắng, Văn Nhân.

Ngày đăng 11/06/2019 | 10:05 AM  | View count: 1108
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Phú Yên, TT Phú Xuyên, Đại Thắng, Văn Nhân.

Thông báo V/v nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 03:10 PM  | View count: 2436
Thông báo V/v nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019

Thông báo mã nhóm chuyên ngành và danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 06/06/2019 | 04:10 PM  | View count: 2005
Thông báo mã nhóm chuyên ngành và danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thì trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 04:03 PM  | View count: 2768
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thì trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo địa điểm thời gian, phòng thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 03:37 PM  | View count: 2213
Thông báo địa điểm thời gian, phòng thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo lịch cắt điện tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 04:25 PM  | View count: 3241
Thông báo lịch cắt điện tháng 6 năm 2019

Thông báo số báo danh, ca thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 31/05/2019 | 05:25 PM  | View count: 2068
Thông báo số báo danh, ca thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Sơn Hà, Châu Can, Minh Tân, Chuyên Mỹ, Phượng Dực.

Ngày đăng 30/05/2019 | 03:48 PM  | View count: 1812
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Sơn Hà, Châu Can, Minh Tân, Chuyên Mỹ, Phượng Dực.

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 10:38 AM  | View count: 2802
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2019

Huyện ủy Phú Xuyên tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019

Ngày đăng 25/05/2019 | 11:09 AM  | View count: 4495
Huyện ủy Phú Xuyên tuyển dụng công chức đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019.

Thông báo lịch cắt điện tuần 22 năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 02:19 PM  | View count: 3089
Thông báo lịch cắt điện tuần 22 năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 10:13 AM  | View count: 2347
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 04:57 PM  | View count: 3840
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông báo nội dung tuyển dụng công chức năm 2019 thông qua hình thức thi tuyển đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố...

Công văn 223/BTG (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong)

Ngày đăng 17/05/2019 | 05:06 PM  | View count: 2246
Công văn 223/BTG (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong)

Thông báo lịch cắt điện tuần 21 năm 2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 02:37 PM  | View count: 2476
Thông báo lịch cắt điện tuần 21 năm 2019 từ ngày 20 - 26/5/2019

V/v Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 15/05/2019 | 02:31 PM  | View count: 2639
Công văn 1624/UBND-TKBT (V/v tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố)