THÔNG BÁO

V/v triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn huyện

Ngày đăng 19/03/2021 | 03:10 PM  | View count: 420
V/v triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn huyện

Thông báo V/v điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá QSD đất tại khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Ngày đăng 19/03/2021 | 01:43 PM  | View count: 501
Thông báo số 07 V/v điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá QSD đất tại khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phúc Tiến; xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/03/2021 | 03:31 PM  | View count: 862
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; ao Đầu Đình, thôn Văn Hội, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Ngày đăng 24/02/2021 | 10:36 AM  | View count: 423
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản (cập nhật đến 11/03/2021)

Ngày đăng 11/03/2021 | 03:48 PM  | View count: 218
Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản (cập nhật đến 11/03/2021)

Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Khai Thái; xã Phúc Tiến; xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/03/2021 | 08:28 AM  | View count: 741
Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: ao Chăn Nuôi, thôn Khai Thái; ao phía Nam, thôn Lập Phương, xã Khai Thái; Thùng Nhèm; Trạm Bơm, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến; Âu Thuyền, thôn...

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập, Lịch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 05/03/2021 | 05:15 PM  | View count: 1765
Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập, Lịch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo chủ trương của UBND huyện về việc lựa chọn Chủ đầu tư 07 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/03/2021 | 05:02 PM  | View count: 1354
Thông báo chủ trương của UBND huyện về việc lựa chọn Chủ đầu tư 07 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thông báo về mẫu hồ sơ, thời gian địa địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 19/02/2021 | 03:22 PM  | View count: 423
Thông báo về mẫu hồ sơ, thời gian địa địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo V/v tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 09:10 AM  | View count: 745
Thông báo V/v tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid-19

Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 09/02/2021 | 02:56 PM  | View count: 947
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Hỏa tốc! Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 05/02/2021 | 09:12 AM  | View count: 494
Hỏa tốc! Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:12 AM  | View count: 1330
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ngày đăng 26/01/2021 | 04:51 PM  | View count: 504
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 26/01/2021 | 03:15 PM  | View count: 517
Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 19/01/2021 | 04:43 PM  | View count: 560
Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 18/01/2021 | 03:34 PM  | View count: 427
Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Quyết định V/v kiểm đếm bắt buộc

Ngày đăng 04/01/2021 | 02:16 PM  | View count: 614
Quyết định V/v kiểm đếm bắt buộc

V/v thông báo tuyển chọn diều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức và tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Ngày đăng 30/12/2020 | 02:54 PM  | View count: 553
V/v thông báo tuyển chọn diều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức và tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Thông báo Chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 05:00 PM  | View count: 2269
Thông báo Chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020