THÔNG BÁO

Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập nhật đến hết ngày 01/7/2020)

Ngày đăng 01/07/2020 | 05:05 PM  | View count: 710
Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập...

Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập nhật đến hết ngày 30/6/2020)

Ngày đăng 01/07/2020 | 10:08 AM  | View count: 644
Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển và nội dung ôn tập sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 02:58 PM  | View count: 742
Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển và nội dung ôn tập sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 02:15 PM  | View count: 706
Hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập nhật đến hết ngày 26/6/2020)

Ngày đăng 27/06/2020 | 07:35 AM  | View count: 779
Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập...

Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập nhật đến hết ngày 25/6/2020)

Ngày đăng 25/06/2020 | 05:05 PM  | View count: 809
Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập...

Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập nhật đến hết ngày 24/6/2020)

Ngày đăng 25/06/2020 | 10:40 AM  | View count: 551
Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập...

Thông báo V/v xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 25/06/2020 | 09:32 AM  | View count: 884
Thông báo V/v xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập nhật đến hết ngày 23/6/2020)

Ngày đăng 24/06/2020 | 02:18 PM  | View count: 651
Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập...

Thông báo danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập nhật đến hết ngày 19/6/2020)

Ngày đăng 22/06/2020 | 08:33 AM  | View count: 1008
Thông báo danh sách, số lượng đăg ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập...

Thông báo danh sách, số lượng đăg ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập nhật đến hết ngày 17/6/2020)

Ngày đăng 18/06/2020 | 07:35 AM  | View count: 1360
Thông báo danh sách, số lượng đăg ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập...

Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước

Ngày đăng 17/06/2020 | 04:20 PM  | View count: 996
Thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước.

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Phượng Dực, Sơn Hà,Tri Thủy, Phú Yên, Tân Dân, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Ngày đăng 17/06/2020 | 10:04 AM  | View count: 858
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực (LK-04); Giáp trường mầm non (Rãnh Nội Chùa), thôn Thao Nội, xã Sơn Hà; Vùng 3 dưới, thôn Bái Đô, xã...

Thông báo danh sách, số lượng đăg ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập nhật đến hết ngày 16/6/2020)

Ngày đăng 17/06/2020 | 07:53 AM  | View count: 917
Thông báo danh sách, số lượng đăg ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước (cập...

Thông báo danh sách, số lượng đăg ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước

Ngày đăng 15/06/2020 | 09:32 PM  | View count: 1200
Thông báo danh sách, số lượng đăg ký xét tuyển vào viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở GD công lập thuộc UBND huyện từ 2015 trở về trước

Thông báo, Kế hoạch xét tuyển hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 10/06/2020 | 02:27 PM  | View count: 1168
Thông báo, Kế hoạch xét tuyển hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tuần 25 lưới điện trung áp

Ngày đăng 09/06/2020 | 08:31 AM  | View count: 690
Thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tuần 25 lưới điện trung áp

Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 24 lưới điện trung áp

Ngày đăng 03/06/2020 | 03:33 PM  | View count: 753
Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 24 lưới điện trung áp

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến

Ngày đăng 22/05/2020 | 05:10 PM  | View count: 1746
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã: Phượng Dực; Sơn Hà; Minh Tân; Tri Thủy; Phú Yên; Hoàng Long; Vân Từ; Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội

Ngày đăng 27/04/2020 | 03:16 PM  | View count: 1420
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực; Giáp trường mầm non (Rãnh Nội Chùa), thôn Thao Nội, xã Sơn Hà; Đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân;Vùng...