THÔNG BÁO

Thông báo vận hành dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Ngày đăng 22/04/2020 | 09:51 AM  | View count: 1075
Thông báo vận hành dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 17 lưới điện trung thế

Ngày đăng 17/04/2020 | 10:38 AM  | View count: 1064
Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 17 lưới điện trung thế

V/v Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, Nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 27/03/2020 | 09:12 AM  | View count: 1637
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV,...

Chỉ thị V/v thực hiện vác biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 01/04/2020 | 01:48 PM  | View count: 1040
Chỉ thị V/v thực hiện vác biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 26/03/2020 | 11:05 AM  | View count: 829
V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

V/v khảo sát thông tin tình hình lao động, việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra

Ngày đăng 26/03/2020 | 10:20 AM  | View count: 945
V/v khảo sát thông tin tình hình lao động, việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Nam Phong, Tân Dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 25/03/2020 | 11:06 AM  | View count: 1719
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Tam Quan, thôn Nam Phú, xã Nam Phong; Trung hộ xóm II, Trung hộ xóm III, thôn Đồng Phố; Đường vào Trường cấp III, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú...

Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 14 lưới điện trung thế

Ngày đăng 24/03/2020 | 10:00 AM  | View count: 702
Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 14 lưới điện trung thế

Các VB chỉ đạo V/v sáp nhập địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 22/02/2020 | 08:58 AM  | View count: 2178
Các VB chỉ đạo V/v sáp nhập địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Xuyên

Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 11/02/2020 | 02:27 PM  | View count: 1101
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Sơn Hà, xã Tân Dân, xã Minh Tân, xã Đại Thắng, xã Châu Can, xã Hồng Minh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 19/02/2020 | 10:11 AM  | View count: 1634
Đấu giá QSD đất tại các khu: Giáp trường mầm non (Rãnh Nội Chùa), thôn Thao Nội, xã Sơn Hà; Giõng Con Lỡm, thôn Đồng Cả;Đường vào Trường cấp III, thôn Đại Nghiệ p, xã Tân Dân; Vùng III dưới, thôn...

Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:37 AM  | View count: 1938
Kế hoạch số 36/KH-UBND( KH phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV))

Chỉ thị 01/UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:21 AM  | View count: 991
Chỉ thị 01/UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh do virus corona

Ngày đăng 28/01/2020 | 10:04 AM  | View count: 954
Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh do virus corona

Thông báo V/v trao quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 16/01/2020 | 08:37 AM  | View count: 1233
Thông báo V/v trao quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại TT Phú Xuyên, Châu Can, Chuyên Mỹ, Hồng Minh, Tân Dân, Hoàng Long, huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 27/12/2019 | 10:38 AM  | View count: 1772
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại TT Phú Xuyên, Châu Can, Chuyên Mỹ, Hồng Minh, Tân Dân, Hoàng Long, huyện Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Đại Thắng, Tri Thủy, Sơn Hà, Thụy Phú, huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 27/12/2019 | 10:34 AM  | View count: 1288
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Đại Thắng, Tri Thủy, Sơn Hà, Thụy Phú, huyện Phú Xuyên

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 21/12/2019 | 08:52 AM  | View count: 3486
Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 13/12/2019 | 11:10 AM  | View count: 1806
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo lịch cắt điện tuần 51 năm 2019

Ngày đăng 10/12/2019 | 02:48 PM  | View count: 871
Thông báo lịch cắt điện tuần 51 năm 2019 (từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019)