THÔNG BÁO

Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 28/05/2021 | 02:51 PM  | View count: 905
Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v rà soát, đăng ký thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng là thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 12/05/2021 | 02:31 PM  | View count: 900
V/v rà soát, đăng ký thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng là thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên thuộc huyện Phú Xuyên

V/v thông tin tuyên truyền về Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 11/05/2021 | 02:51 PM  | View count: 489
V/v thông tin tuyên truyền về Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:46 AM  | View count: 1506
Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phượng Dực, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/04/2021 | 03:22 PM  | View count: 997
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: khu Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực; khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thông báo kết quả điểm thi thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 01/04/2021 | 04:14 PM  | View count: 3630
Thông báo kết quả điểm thi thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v phát động và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

Ngày đăng 25/03/2021 | 04:50 PM  | View count: 667
V/v phát động và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi; Hướng dẫn nội quy, quy định tổ chức kiểm tra sát hạch; Sơ đồ phòng thi kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:12 AM  | View count: 2593
Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi; Hướng dẫn nội quy, quy định tổ chức kiểm tra sát hạch; Sơ đồ phòng thi kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn huyện

Ngày đăng 19/03/2021 | 03:10 PM  | View count: 646
V/v triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn huyện

Thông báo V/v điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá QSD đất tại khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Ngày đăng 19/03/2021 | 01:43 PM  | View count: 730
Thông báo số 07 V/v điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá QSD đất tại khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phúc Tiến; xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/03/2021 | 03:31 PM  | View count: 1266
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; ao Đầu Đình, thôn Văn Hội, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Ngày đăng 24/02/2021 | 10:36 AM  | View count: 774
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản (cập nhật đến 11/03/2021)

Ngày đăng 11/03/2021 | 03:48 PM  | View count: 453
Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản (cập nhật đến 11/03/2021)

Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Khai Thái; xã Phúc Tiến; xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/03/2021 | 08:28 AM  | View count: 1090
Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: ao Chăn Nuôi, thôn Khai Thái; ao phía Nam, thôn Lập Phương, xã Khai Thái; Thùng Nhèm; Trạm Bơm, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến; Âu Thuyền, thôn...

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập, Lịch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 05/03/2021 | 05:15 PM  | View count: 2073
Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập, Lịch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo chủ trương của UBND huyện về việc lựa chọn Chủ đầu tư 07 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/03/2021 | 05:02 PM  | View count: 2038
Thông báo chủ trương của UBND huyện về việc lựa chọn Chủ đầu tư 07 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thông báo về mẫu hồ sơ, thời gian địa địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 19/02/2021 | 03:22 PM  | View count: 662
Thông báo về mẫu hồ sơ, thời gian địa địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo V/v tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 09:10 AM  | View count: 1010
Thông báo V/v tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid-19

Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 09/02/2021 | 02:56 PM  | View count: 1230
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Hỏa tốc! Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 05/02/2021 | 09:12 AM  | View count: 744
Hỏa tốc! Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới