THÔNG BÁO

Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 02:37 PM  | View count: 1222
Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của...

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phượng Dực, Minh Tân, Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng.

Ngày đăng 02/10/2019 | 04:09 PM  | View count: 1526
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phượng Dực, Minh Tân, Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng.

Thông báo V/v chuyển lại kinh phí cho thí sinh đăng ký dự tuyển công chức

Ngày đăng 30/09/2019 | 08:20 AM  | View count: 1043
Thông báo V/v chuyển lại kinh phí cho thí sinh đăng ký dự tuyển công chức

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 17/09/2019 | 10:57 AM  | View count: 1108
Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29-03-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019;...

Kế hoạch tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động Thành phố Hà Nội lần thứ XIII khu vực 6, trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 13/09/2019 | 02:14 PM  | View count: 709
Kế hoạch tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động Thành phố Hà Nội lần thứ XIII khu vực 6, trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 12/09/2019 | 03:57 PM  | View count: 684
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 8 năm 2019

Thông báo lịch cắt điện tuần 38 năm 2019

Ngày đăng 10/09/2019 | 04:44 PM  | View count: 1175
Thông báo lịch cắt điện tuần 38 năm 2019 (từ ngày 16 - 22/9/2019)

Thông báo lịch cắt điện tuần 37 năm 2019

Ngày đăng 06/09/2019 | 03:34 PM  | View count: 641
Thông báo lịch cắt điện tuần 37 năm 2019 từ ngày 09-15/9/2019

Quyết định phê duyệt danh sách kiểm tra, sát hạch tiếp nhận và công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Ngày đăng 04/09/2019 | 11:11 AM  | View count: 1056
Quyết định phê duyệt danh sách kiểm tra, sát hạch tiếp nhận và công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

V/v thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 26-30/8/2019

Ngày đăng 04/09/2019 | 11:15 AM  | View count: 459
V/v thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 26-30/8/2019

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 7 năm 2019

Ngày đăng 27/08/2019 | 03:27 PM  | View count: 928
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 7 năm 2019

V/v thực hiện Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND TP

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:46 PM  | View count: 534
V/v thực hiện Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND TP

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Tân Dân, Minh Tân.

Ngày đăng 23/08/2019 | 09:42 AM  | View count: 688
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Tân Dân, Minh Tân.

Kế hoạch triển khai thực hiện KH-170/UBND ngày 06/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày đăng 19/08/2019 | 04:06 PM  | View count: 587
Kế hoạch triển khai thực hiện KH-170/UBND ngày 06/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Lịch cắt điện tuần 35 năm 2019

Ngày đăng 19/08/2019 | 11:14 AM  | View count: 591
Lịch cắt điện tuần 35 năm 2019 (từ ngày 26/8/2019 đến 01/9/2019)

Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:12 AM  | View count: 669
Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:07 AM  | View count: 505
Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Lịch cắt điện tuần 34 năm 2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:50 AM  | View count: 766
Lịch cắt điện tuần 34 năm 2019 (từ ngày 19 đến 25/8/2019)

V/v Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019.

Ngày đăng 07/08/2019 | 08:19 AM  | View count: 492
V/v Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019.

V/v thực hiện nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Ngày đăng 06/08/2019 | 02:43 PM  | View count: 865
V/v thực hiện nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa