NGƯỜI PHÁT NGÔN UBND HUYỆN

Thông tin người phát ngôn UBND huyện Phú Xuyên

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0982838338 - Email: chutich_phuxuyen@hanoi.gov.vn