Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh Vực Văn hóa Thông tin
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Văn hóa và Thông tin (trong ngày)
- Thụ lý tại phòng Văn hóa và Thông tin ( 03 ngày làm việc). Cụ thể:
+ Công việc 1: Cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng. Nghiên cứu hồ sơ
+ Công việc 2: Cán bộ xuống thực tế thẩm định những điều kiện theo quy định
+ Công việc 3:  Trình Lãnh đạo phòng ký hồ sơ trình để trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký.
- Trình hồ sơ hợp lệ Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy phép ( 01 ngày )
- Phòng VH&TT chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa, trả cho công dân, tổ chức (01 ngày).
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (theo mẫu).
- Văn bản đồng ý của hộ liền kề hoặc văn bản xác định của hộ liền kề không có ý kiến (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn sở tại);
- Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí 50.000đ.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện  Phù hợp với quy hoạch Karaoke của địa phương
Cơ sở pháp lý - Nghị định 103/2009/ NĐ - CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
- Thông tư số 04/2009/TT- BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành thông tư quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ.