Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 13: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (TTHC Mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện + Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (kèm theo chứng minh nhân dân để đối chiếu) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn. 
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc đường bưu điện: Công dân gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu) và bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet).
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.
+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
+ Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh: đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình; đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
+ Trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình, kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao CMND của cá nhân, đại diện hộ gia đình mới.
+ Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh, kèm theo các giấy tờ trên phải có danh sách các thành viên góp vốn mới, Biên bản họp nhóm cá nhân góp vốn về việc thay đổi cá nhân góp vốn.
- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Cá nhân, hộ gia đình
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
Lệ phí 20.000đ/lần
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện + Cá nhân, đại diện hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm ( trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình ).
+ Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh ( trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh )
+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 56 Nghị định 43/2010/NĐ-CP( trường hợp thay đổi tên riêng hộ kinh doanh )
+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH  ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội