Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tên Thủ tục 14: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (TTHC Mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện + Công dân nộp hồ sơ ngừng, tạm ngừng kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, nhận Phiếu nhận hồ sơ.
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  nhận hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.
+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, lưu vào sổ theo dõi đăng ký kinh doanh ( nếu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ), thực hiện xoá tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh nếu hộ kinh doanh ngừng kinh doanh.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo tạm ngừng, ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh( theo mẫu ); 
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Cá nhân, hộ gia đình
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Lưu trong sổ bộ ĐKKD và thông báo cho các cơ quan có liên quan như: chi cục thuế, UBND phường, phòng Thống kê.
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH  ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.