Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Tiếp nhận đăng ký người vào tu. (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
Thành phần số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Danh sách người vào tu.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú.
- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu)
b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện - Tổ chức; - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận, hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận.
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 92/2012/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.
- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
 - Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.