Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 4: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản (TTHC Mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh Vực Văn hóa Thông tin
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC;

 

- Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Văn hóa- Xã hội  thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc;

 

- Cán bộ Văn hóa- Xã hội thụ lý và giải quyết trong 03 ngày làm việc

 

- Cán bộ Văn hóa- Xã hội trình lãnh đạo ký Quyết định trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để  trả kết quả cho công dân đúng hẹn.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ - Quy định về thành phần hồ sơ: 
+ Đơn đăng ký hoạt động thư viện;
+ Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có;
+ Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;
+ Nội quy thư viện;
- Quy định về số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn cấp xã

- Thư viện hoạt động trên địa bàn cấp xã.

Cơ sở pháp lý Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.
Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện.
 - Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/1/2009 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;
Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.