Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện Gia đình chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi UBND xã, phường, thị trấn để làm căn cứ hỗ trợ kinh phí và làm thủ tục thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 1).
- Bản sao Giấy chứng tử.
- Bản sao hộ khẩu của người mất (có công chứng).
- Hợp đồng hoả táng, vận chuyển với cơ sở hoả táng tại địa phương, hóa đơn quy định của Bộ Tài chính.
- Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (đối với hộ nghèo).
Thời hạn giải quyết - Thời gian nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ hoả táng: Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày thực hiện hoả táng, gia đình nộp hồ sơ theo quy định về UBND xã, phường, thị trấn. - Thời gian chi trả kinh phí hỗ trợ: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị hỗ trợ hoả táng; các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm bố trí kinh phí để hỗ trợ kịp thời cho đối tượng.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng.
Lệ phí Không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội khi thực hiện hoả táng tại các cơ sở hoả táng của Hà Nội.
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.
- Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Hướng dẫn số 873/LS:LĐTBXH-TC ngày 24/4/2013 của Liên Sở: Lao động – TB&XH, Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Các thủ tục liên quan khác