Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 1: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Cá nhân đề nghị vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ làm đơn đề nghị vay vốn, nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.
- UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: