Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp:
- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (3 bản, theo mẫu số 11)
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Quyết định công nhận của Ban liên lạc nhà tù hoặc giấy chứng nhận đối với cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa; 
- Giấy chứng nhận người bị tù đầy; 
- Giấy chứng tử (bản sao)
- Xác nhận chưa hưởng chế độ của UBND cấp xã (nếu người có công không cùng nơi cư trú với thân nhân)
- Biên bản ủy quyền theo hàng thừa kế,
- Quyết định hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ 1 lần
- Bản sao bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc huân huy chương kháng chiến hoặc giấy chứng nhận khen thưởng,
- Hộ khẩu thường trú của đương sự
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Các thủ tục liên quan khác