Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 5: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng, chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả 
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp:
- Đơn đề nghị 
- Bản khai thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu)
- Biên bản họp gia đình thống nhất cử người được hưởng chế độ tuất (theo mẫu)
- Quyết định công nhận người có công (bản sao)
- Giấy chứng tử (bản sao hợp lệ)
* Lưu ý: Đối với thân nhân của người có công hưởng tuất hàng tháng, bổ sung:
- Giấy khai sinh
- Giấy xác nhận của nhà trường còn đi học nếu trên 18 tuổi.
- Bản sao hộ khẩu của bố mẹ vợ (hoặc chồng) người có công.
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Giấy chứng tử (bản chính)
- Quyết định công nhận người có công (bản chính)
- Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Các thủ tục liên quan khác