Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 13: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách chuyển cơ quan cấp trên giải quyết, nhận kết quả và trả lại cho công dân.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp:
- Đơn đề nghị; 
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Biên bản họp gia tộc (nếu bị mất, có xác nhận của chính quyền địa phương)
- Bản chính Bằng Tổ quốc ghi công (nếu bị rách nát – nếu còn)
- Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thành phần hồ sơ đề nghị bãi bỏ gồm.
- Hộ khẩu thường trú/CMND của người đề nghị.
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 
- Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động –TB&XH.