Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 15: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại UBND cấp xã.
- UBND cấp xã tiếp nhận, niêm yết công khai kết quả họp Hội đồng xét duyệt tại trụ sở UBND cấp xã 15 ngày. 
- Nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện thì chuyển hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện qua BCH quân sự cấp huyện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản khai cá nhân đối tượng (theo mẫu)
- Một trong các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc có liên quan (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo từng bộ hồ sơ). Các giấy tờ phải chứng minh được thời gian nhập ngũ từ trước ngày 30/4/1975 và tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội từ đủ 15 năm trở lên.
- Bản sao có chứng thực CMND; 
* Ghi chú: Các giấy tờ gốc và giấy tờ được coi như giấy tờ gốc
a) Các giấy tờ gốc:
- Quyết định phục viên xuất ngũ, lý lịch quân nhân, bản trích yếu 63; 
- Sổ trợ cấp phục viên, xuất ngũ; phiếu trợ cấp phục viên, xuất ngũ
- Lý lịch đảng viên (nếu có)
- Giấy xác nhận của đơn vị cũ trước khi quân nhân phục viên, xuất ngũ (đối với trường hợp không có các giấy tờ trên ) kèm theo bản photocopy hồ sơ lưu trữ, quản lý của đơn vị làm căn cứ để xác nhận (theo mẫu) do thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương ký, đóng dấu.
b) Giấy tờ được coi như giấy tờ gốc:
- Quyết định gọi nhập ngũ, bổ nhiệm chức vụ, đề bạt quân hàm; điều động công tác; 
- Giấy đăng ký quân nhân dự bị (phiếu đăng ký; phiếu cán bộ; bản khai phong, thăng quân hàm quân nhân dự bị…); 
- Huân, huy chương kháng chiến, giải phóng và các hình thức khen thưởng khác
- Phiếu chuyển thương, chuyển viện; phiếu sức khỏe; 
* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
Thành phần hồ sơ  đề nghị bỏ gồm.
- Bản sao có chứng thực CMND
 Số lượng hồ sơ 3 bộ theo quy định
- Đề nghị giảm xuống 2 bộ.
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;
- Thông tư liên tịch 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương