Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, tổ chức họp Hội đồng xác nhận xã để lập biên bản và xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp:
- Đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà.
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Giấy chứng nhận bệnh tật 
- Quyết định xuất ngũ.
Trường hợp không còn quyết định xuất ngũ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan quân sự cấp huyện hoặc công an cấp huyện nơi cư trú về quá trình phục vụ trong quân đội, công an.
- Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa quân đội hoặc công an 
- Hộ khẩu thường trú của đương sự.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 
- Nghị định số 105/2008/NĐ-CP của Chính phủ
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công