Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 18: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp hội đồng xét duyệt, chuyển cơ quan cấp trên giải quyết..
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai (theo mẫu)
a) Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc:
- Lý lịch Đảng viên (nếu là đảng viên).
- Bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C) và bản sao toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận.
b) Các giấy tờ liên quan:
Các giấy tờ có thể chứng minh là thanh niên xung phong
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ khẩu thường trú của đương sự.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thông tư số 191/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - TB&XH.
- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Liên Bộ Lao động TB&XH – Bộ Tài chính – Bộ Y tế.    
- Thông tư liên tịch số 26/2007/TTLT – BLĐTBXH – BQP ngày 21/11/2007 củaBộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng