Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 19: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết.
- UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị giải quyết chính sách; 
- Sổ trợ cấp, bằng khen, huân huy chương; 
- Bản khai thân nhân (nếu là thân nhân); 
- Bản sao chứng thực Hộ khẩu, CMND của người đề nghị
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.