Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 29: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xác nhận trong phiếu đăng ký, tổng hợp danh sách, chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Nhận lại thẻ đi xe buýt miễn phí trả cho công dân
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai (theo mẫu)
- Phiếu đăng ký cấp thẻ xe buýt miễn phí có dán ảnh mầu, kiểu chân dung mới chụp trong thời gian gần nhất (cỡ ảnh 3x4cm).
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Các giấy tờ chứng minh là đối tượng người có công
- Hộ khẩu thường trú của đương sự
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Hướng dẫn liên ngành số 573/HDLN ngày 22/5/2008 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội – Sở Giao thông vận tải.
Các thủ tục liên quan khác