Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 35: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Cá nhân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. 
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp trên giải quyết, nhận kết quả từ cơ quan cấp trên để trả cho công dân theo quy định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai của bà mẹ VNAH hoặc thân nhân
- Quyết định thành lập ban khen thưởng của xã
- Văn bản xác minh về tiêu chuẩn (nếu có vướng mắc)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ
- Công văn số 1088/CTBLS ngày 29/3/1995 của Cục Người có công.
- Công văn số 4879/SLĐTBXH ngày 11/11/1994 của Sở Lao động – TB&XH Hà Nội.
Các thủ tục liên quan khác