Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 38: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg..., chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và tổng hợp danh sách chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị của người có công
- Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 hoặc bản sao các QĐ phục viên, xuất ngũ (trường hợp mất giấy tờ thì làm bản khai và nêu rõ quá trình được hội đồng chính sách xã đề nghị bằng biên bản).
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;.
- Thông tư số 191/2005/TTLT/BQP – BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của liên Bộ Quốc phòng – Lao động TB&XH – Tài chính.
Các thủ tục liên quan khác