Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 47: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân có nhu cầu xác nhận hoàn cảnh người tàn tật chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. 
 - UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Giấy tờ phải nộp:
- Đơn đề nghị (có xác nhận của tổ trưởng dân phố (trưởng thôn) và Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư)
- Giấy tờ phải xuất trình:
- Giấy giám định sức khỏe người tàn tật (ghi rõ dạng bệnh)
- Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh người tàn tật
- Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Người tàn tật. 
- Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội. 
- Thông tư số 13/2000/ TT-BLĐTBXH ngày 12/5/2000 của Bộ Lao động – TB&XH để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ.
Các thủ tục liên quan khác