Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Công thương
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện
- Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về UBND quận, huyện, thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).
- Phòng Kinh tế kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
- Phòng Kinh tế tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ
 * Thành phần hồ sơ:
1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Thương nhân lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
Hồ sơ trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
2. Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:
a) Văn bản đề nghị cấp lại;
b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ xin đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi UBND quận, huyện, thị xã.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế xem xét và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định Phòng Kinh tế sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lệ phí - Phí thẩm định: 1.200.000đ/Điểm kinh doanh/Lần thẩm định. - Lệ phí cấp phép: 200.000đ/Giấy/Lần cấp Giấy phép.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
Cơ sở pháp lý
- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.