Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Công thương
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện
- Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu gửi 01 bộ hồ sơ về UBND quận, huyện, thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).
- Phòng Kinh tế kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
- Phòng Kinh tế tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhập hồ sơ và giải quyết TTHC cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Thương nhân lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. 
Hồ sơ trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
2. Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;
- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có).
-Thời hạn của giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do hỏng, mất).
* Số lượng hồ sơ: Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu đề nghị lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ theo quy định, 01 bộ gửi UBND quận, huyện, thị xã, thương nhân lưu 01 bộ.
Thời hạn giải quyết a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.
Đối tượng thực hiện Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Lệ phí - Phí thẩm định: 1.200.000đ/Điểm kinh doanh/Lần thẩm định. - Lệ phí cấp phép: 200.000đ/Giấy/Lần cấp Giấy phép.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu.
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 216 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, an toàn thực phẩm và điện lực.