Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Công thương
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện
-  Cơ sở kinh doanh thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về UBND các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi là UBND cấp huyện)
-  Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của cơ sở.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở hoàn thiện.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện:
Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của cơ sở.
- Trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ, UBND cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Lãnh đạo UBND cấp huyện ký xác nhận bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm của cơ sở.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, UBND cấp huyện phải ra văn bản thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (thông báo phải ghi rõ lý do không hợp lệ và thời gian trong vòng 7 ngày làm việc cơ sở phải hoàn thiện gửi UBND cấp huyện giải quyết xem xét ký bản cam kết).
- Hết thời gian yêu cầu, cơ sở không bổ sung theo thông báo, UBND cấp huyện ra thông báo từ chối ký xác nhận cam kết và trả hồ sơ cho cơ sở.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ hợp lệ, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện ký xác nhận vào bản cam kết và trả kết quả cho cơ sở (01 bản cam kết). 
- Hồ sơ và 01 bản cam kết lưu tại UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhập hồ sơ và giải quyết TTHC cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ
Hồ sơ xin ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm gồm:
1. Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm (02 bản – in trên giấy bìa màu xanh dương theo mẫu đính kèm);
2. Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (nếu nộp trực tiếp); Bản sao có chứng thực (nếu nộp qua bưu điện) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
3. Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (nếu nộp trực tiếp); Bản sao có chứng thực (nếu nộp qua bưu điện) Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh của cơ sở trực tiếp kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực;
4. Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (nếu nộp trực tiếp); Bản sao có chứng thực (nếu nộp qua bưu điện) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (Phụ lục: Mẫu 1) hoặc văn bản từ chối ký cam kết
Lệ phí Không có
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: - Cơ sở kinh doanh các loại: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm; - Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp là cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 (hai) Bộ trở lên (bao gồm cả siêu thị và các cơ sở kinh doanh trong chợ).
Cơ sở pháp lý
- Luật An toàn thực phẩm;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Nghị Định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014  về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/05/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.