Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 
- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
(Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú. UBND cấp xã xem xét, thẩm định xác nhận. Lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện gửi về UBND huyện tại bộ phận một cửa nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả).
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân “Bà mẹ Việt nam Anh hùng”
- Biên bản họp gia tộc “Bà mẹ Việt nam Anh hùng”

- Biên bản xét duyệt và đề nghị của Hội đồng xét duyệt người có công cấp xã.
- (Tờ trình của UBND cấp xã).
* Số lượng hồ sơ: 05 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 29/8/1994.
- Điều 3, Nghị định Số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
- Công văn số 4879/LĐTBXH ngày 11/11/1994 và Công văn số 1088/CS-TBLS ngày 9/3/1995 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.
Các thủ tục liên quan khác