Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 
- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
(Thay đổi quy trình công dân nộp bản khai đề nghị cấp thẻ BHYT tại UBND xã nơi cư trú.
- UBND xã xác nhận vào bản khai, lập danh sách người đủ điều kiện nộp về UBND huyện tại bộ phận một cửa.
- Nếu là cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa UBND huyện)
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản khai cá nhân có xác nhận UBND xã
- Giấy chứng nhận người có công (bản sao)
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ Bảo hiểm y tế
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Người có công;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người có công;
- Tiết b, Điểm 2.3, khoản 2, Mục XIII, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
 
Các thủ tục liên quan khác