Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 19: Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo: (Xét duyệt, tổng hợp sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo ). (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 
- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
- Đề xuất trình tự thực hiện như sau:
+ Công dân nộp sổ trợ cấp ưu đãi (có xác nhận của cơ sở giáo dục đào tạo) nộp tại UBND cấp xã
+ UBND cấp xã kiểm tra, tổng hợp theo đợt gửi lên phòng LĐTB&XH huyện, và nhận phiếu hẹn trả kết quả
+ Phòng LĐTBXH thẩm định, lập danh sách chuyển sở LĐTBXH ra quyết định hưởng trợ cấp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (có xác nhận của cơ sở GD-ĐT)
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội- Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con đẻ của họ.