Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 25: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 
- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thụ lý lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1), căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương:
 + Biên bản xảy ra sự việc trong khi làm nhiệm vụ dũng cảm đấu tranh chống tội phạm (kèm bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra) và làm nhiệm vụ cấp bách nguy hiểm cứu người, tài sản.
 + Người bị thương có vết thương được ghi nhận trong các giấy tờ gốc: Lý lịch cấn bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập trước 01/01/1995; Phiếu chuyển thương, chuyển viên lúc bị thương; Bệnh án điều trị khi bị thương; Giấy ra viện khi bị thương.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
 
Các thủ tục liên quan khác