Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 28: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị có xác nhận của UBND cấp xã và đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nhà nước không quy định nhưng thực tế vẫn giải quyết cho các đối tượng người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Các thủ tục liên quan khác