Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 
- UBND cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội; nhận kết quả từ Sở Lao động – Thương binh & Xã hội để trả công dân theo quy định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp.
- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của UBND cấp xã (theo mẫu 12TT1)
- Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước năm 1945 hoặc giấy chứng nhận (đối với trường hợp Người có công là LTCM không có hồ sơ lưu tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (bản chính).
- Xác nhận của Bảo hiểm xã hội về tình hình hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội của thân nhân người có công (người đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng)
- Trường hợp thân nhân là con đẻ bị tàn tật nặng từ nhỏ đề nghị bổ sung Biên bản giám định y khoa cấp tỉnh.
- Trường hợp hưởng tuất nuôi dưỡng bổ sung xác nhận của địa phương về tình trạng cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
- Công văn số 413/TBLS- NCC ngày 15/5/2007 của Cục Thương binh Liệt sỹ và Người có công.
Các thủ tục liên quan khác