Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 37: Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân có đơn xin xác nhận, nộp tại UBND cấp huyện và nhận phiếu biên nhận.
- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết.
- Đề xuất trình tự thực hiện mới như sau:
+ Công dân nộp đơn xin xác nhận (kèm theo những giấy tờ liên quan) nộp tại bộ phận 1 cửa cấp xã và nhận phiếu hẹn trả kết quả
+ Bộ phận 1 cửa tiếp nhận chuyển đơn (hoặc hồ sơ) sang cán bộ trực tiếp giải quyết Và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị xác nhận là đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ.
- Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ
- Thẻ học sinh, sinh viên (hoặc giấy có xác nhận là học sinh, sinh viên)
Đề xuất bổ xung thêm thành phần hồ sơ:
+ Ngoài đơn đề  nghị  xác  nhận  của đối tượng, kèm  theo giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ,  Kèm  theo giấy xác nhận học sinh, sinh viên (hoặc thẻ học sinh) đối với trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bổ xung thêm thành phần hồ sơ sau:
 + Quyết định hưởng trợ cấp CĐHH  (đối với người có công)
+ Kèm theo giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu (nếu là con của đối tượng người có công
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp  lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
- Kiến nghị nên có văn bản quy định cho việc xác nhận học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn nhưng hiện tại thực tế không có văn bản nào quy định mà vẫn giải quyết.
 
Các thủ tục liên quan khác