Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 38: Thẩm định hồ sơ xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là con của người có công (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.
- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện tổng hợp trình Sở Lao động – Thương binh & Xã hội xem xét, giải quyết; nhận kết quả từ Sở và trả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Tờ khai cấp lại sổ ưu đãi, giáo dục
- Đơn đề nghị của đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương lý do mất; có xác nhận của nhà trường về việc giải quyết ưu đãi giáo dục đã được xác nhận.
- 2 ảnh 3x4cm
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-GD&ĐT-Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
 
Các thủ tục liên quan khác