Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 41: Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT hộ nghèo nộp đơn tại UBND cấp xã;
- UBND cấp xã tiếp nhận đơn, xét duyệt và đề nghị UBND cấp huyện thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền Quyết định.
- UBND cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Sở lao động- TBXH xem xét, giải quyết.
- Khi có kết quả UBND cấp huyện nhận và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị của đối tượng
- Biên bản xét duyệt của xã, thị trấn
- Bìa hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực)
- Công văn và danh sách trích ngang đối tượng của UBND cấp xã.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Thông tư số 04/2007/TT-LĐTBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo.
- Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/4/2007 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo, giai đoạn 2009- 2013.
Các thủ tục liên quan khác