Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 42: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả. 
- UBND cấp huyện tiếp nhận giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. 
- Đối tượng chuẩn bị đầy đủ hồ theo nộp tại UBND xã, nhận phiếu hẹn trả kết quả
- UBND xã kiểm tra, lập danh sách, thành lập hội đồng xét duyệt cấp xã
- UBND xã gửi công văn đề nghị kèm theo hồ sơ, sanh sách, biên bản họp xét của xã  gửi lên bộ phận 1 cửa UBND huyện
- Bộ phận 1 cửa thẩm định, tiếp nhận chuyển cơ quan chuyêm môn giải quyết (phòng Lao động-TBXH).
- Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra gửi Sở LĐ-TBXH và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã.
Lý do: Giúp cá nhân, tổ chức dễ hiểu dễ thực hiện.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị của đối tượng, gia đình có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã
- Trích lục bệnh án (nếu có)
- Giấy khám sức khoẻ
- 8 ảnh cỡ 4 x 6
- Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình (có chứng thực)
- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt cấp xã (theo mẫu).    
+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của trưởng thôn, UBND xã nơi đối tượng cư trú.
+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND xã, kèm theo 4 ảnh 4x6
+ Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS
+ Biên bản của hội đồng xét duyệt của UBND cấp xã.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
Các thủ tục liên quan khác