Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 43: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.
- UBND cấp xã xét duyệt, tổng hợp danh sách đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định.
- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả về UBND cấp xã, UBND cấp xã trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn..
+ Công dân nộp đơn xin cấp lại sổ tại UBND cấp xã nhận phiếu hẹn
+ UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận tổng hợp danh sách kèm theo đơn của đối tượng, công văn đề nghị gửi lên bộ phận 1 cửa của UBND huyện
+ Bộ phận 1 cửa tiếp nhận và chuyển sang phòng LĐ-TBXH.
+ Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả cho đối tượng thông qua UBND xã (phòng LĐ-TBXH huyện cấp lại sổ.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị được cấp lại sổ trợ cấp xã hội;
- Công văn và danh sách đề nghị của UBND cấp xã;
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Sổ trợ cấp chế độ xã hội
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
 
Các thủ tục liên quan khác