Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 44: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.
- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. 
+ Công dân nộp hố sơ tại UBND cấp xã 
+ UBND cấp xã kiểm tra, tổng hợp chuyển hồ sơ lên phòng Lao động-TB&XH 
+ Phòng Lao động-TB&XH tiếp nhận, thẩm định và trình UBND huyện xem xét ra quyết định và trả kết quả cho công dân qua UBND xã.
Lý do: Giúp cá nhân, tổ chức dễ hiểu dễ thực hiện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị (theo mẫu)
- Giấy chứng tử (bản sao)
- Sổ lĩnh tiền trợ cấp xã hội hoặc thẻ BHYT của người chết
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội.
- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
Các thủ tục liên quan khác