Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 46: Cứu trợ xã hội đột xuất (TTHC mức 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.
- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
+ Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã
+ UBND cấp xã tiếp nhận, thành lập hội đồng xét duyệt trợ cấp tại xã và lập công văn, danh sách, đơn của đối tượng, biên bản họp hội đồng xét duyệt cấp xã chuyển lên phòng LĐ-TB&XH.
+ Phòng Lao động-TB&XH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện xem xét ra quyết định và trả kết quả cho đối tượng qua UBND xã..
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị (viết tay) có xác nhận của Trưởng thôn, UBND cấp xã
- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (theo mẫu)
- Công văn đề nghị của UBND cấp xã.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội.
- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
Các thủ tục liên quan khác