Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 47: Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Đơn vị, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.
- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho đơn vị, tổ chức theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã
- Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã
- Danh sách Ban Giám đốc (có người tàn tật tham gia là Trưởng hoặc Phó cơ sở);
- Danh sách trích ngang lao động của đơn vị (có 51% là người tàn tật tham gia doanh nghiệp, hợp tác xã), kèm theo hồ sơ cá nhân lao động, gồm: 
+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú);
+ Giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế cấp huyện hoặc của Bệnh viện đa khoa trong thời gian 6 tháng gần nhất);
+ Hợp đồng lao động được ký kết với chủ sử dụng lao động (theo mẫu quy định của Bộ LĐ-Thương binh & Xã hội);
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 2 năm
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Nghi định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật; Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/11/2004 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghi định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ;
- Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh người tàn tật;
- Thông tư Liên bộ số 19/2005/ TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/1995 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội-Bộ Tài chính- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Quyết định số 3235/QĐ-UB ngày 24/11/1994 của UBND Thành phố HN V/v uỷ quyền cho Sở Lao động TB&XH HN ra Quyết định công nhận cơ sở SXKD của TBB và người tàn tật 
 
Các thủ tục liên quan khác